lunes, 2 de diciembre de 2013

Days-Day 1: 

 Next week the Mars Odyssey is going to the space. Because NASA  wants our crew to investigate life in the space. 
We have astronaut meals, healthy meal would be a natural food to nourish properly, no chips or take any food with high fat ...... etc.
This week we have had several problems, since one of astronauts was allowed to place the patient, but was allowed to place two days ago Good:
Today is the 4th /december/2013  at 13:23 right now we take off, we are being filmed by TV five. I hope it went well, until early newspaper.
Our countdown begins: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.


-Day 2:
Good afternoon from the spaceship, we are investigating the sun. This is the biggest star in our galaxy. We know that it has solar flares and there is a constant activity. The hotspots
you see show the places where the surface temperature of the sun is greater Cooler dark areas are called sunspots, are sometimes the surface. These points are called faculty.

 - Day 3:
Good afternoon from the spaceship, today we realize that the moon is the only natural satellite of the earth. We have calculated its diameter. Its diameter is about 3475 km orbit at an average distance of 384.400 kilometers around the globe. After you spend all day researching I have dined and sent to bed.-Day 4: 
This week we’ve visited the planets.
We’ve watch Mart, also watch the water .
Also Pluto i beinging espectacular watch te big ball the gas, later rest’s
Later we travel a Jupiter, (the  bigger planet in the space).Did espectacular watch the ring the Jupiter, beingging bigger . Beautiful’s planets the solar system!


Day 5:
Comets are celestial bodies composed of ice, dust and rock that orbit around the Sun,  following different trajectories.
Their name comes from Greek, “Komets”. Unlike the asteroids, comets when they approach to the sun, they are melts.

 Day 6:
 Today we have investigated the asteroids.  We have seen that an asteroid is a solid object, composed mostly of rock and metal, smaller than a planet orbiting the Sun. I noticed that a lot of them are between Mars and Jupiter. After research we started to eat about half past two, we've eaten spaghetti ‘’carbonara’’, the lunch was very good.

Day 7
This morning mars odissey has returned to earth. In the way we have seen a meteorite falling in the moon. 

We landed and everyone was waiting for us. We spent 2 hours to get off the ship because a partner was trapped in his spacesuit. The crew is very excited to have made this space travel. Activitats estudiades a classe de projectes amb català

Hem llegit una teoría d’un meteorit de 500km de diàmetre que va impactar a la terra fa 65 milions d’anys a la terra, acabant amb els dinosaures existents en aquella zona i de tot el mon. Hem vist que en el primer moment de l’impacte va passar un tsunami que va arrasar amb tot, aquell tsunami es va elevar per sobre la escorça de la atmosfera uns quants milers de kilometres. Al cap de tres hores va pasar una rafaga de vapor de roca de 3.000 graus. La terra al cap de 24h després de l’impacte es va convertir en una roca de alta temperatura, durant aprop d’un any. Els mars i el oceans s’evaporen i desapareixen. Al cap d’un any de l’impacte el vapor de la roca es va dicipar, i la temperatura va començar a disminuir progresivament. Mil anys després l’aigua evaporada dels ocenas va tornar a condençar-se  en forma de pluja, 3.000 mililitres per any. Al fons dels mars i oceans recuperats, van apareixer nombrosos micro organismes.

Els planetes extrasolars sòn aquells planetes que giren al voltant del sol.
Aquets planetes s'investiguen viatjan amb les naus espacials, o veient-los amb zoom desde el satèlit.
Es podria dir que el planeta de Mart s'ha trobat vida (microscopica)
Un planeta que hi pot haveure vida te que tenir unes condicions: planeta rocós aigua liquida,, oxigen i carboni


Plaques fotovoltaiques:Preguntes


a) De quina manera va contribuir l'aprofitament de l'energia solar en la carrera espacial?
 Va contribuir mol i positivament perque els astronautes no tenen temps limit par tornar a la terra, poden estar el temps que vulguin per poder investigar tot el que vulguin
 b) Quantes plaques fotovoltaiques hem hagut de posar per il·luminar un LED? Imagineu-vos quina mida hauria de tenir la placa per alimentar un coet o una estació espacial. Ho veieu possible? Per què ?
 3 plaues solars, hauria de ser enorme perque ha de tenir una tensió molt gran per fer aguantar la nau i poder conduir-la tranquil·lament, mes o mennys hauría d’ocupar tota la nau o inclós mès
 c) Com s’han hagut de connectar les plaques fotovoltaiques? Per quina raó?
 En sèrie perquè ès ajunta tota la tensió
 d) De què depèn la producció d’electricitat a les plaques fotovoltaiques? Aquest fet pot limitar l’ús a l’espai? 
 Depen del sol i no pot limitar l’us en l’espai perque el sol sempre estarà.

· invents que ha fet la nasa
1. la televisio per satelit
qui i quan la van inventar?
desde que la Unió Soviètica va posar en òrbita, l'any 1957, el primer satèl·lit, anomenat Sputnik , s'ha llançat molt d'aquests artefactes per a tot tipus de usos. Un dels seus usos més estesos és el de les telecomunicacions, el qual ha permet la difusió de senyals de televisió portant una cobertura molt bona per a zones molt grans de terreny.
  per a que serveix?
la televisió per satèl·lit és un mètode de transmissió televisiva consistent en fer rebotar en un satèl·lit de comunicacions un senyal de televisió emès des d'un punt de la Terra, de manera que pugui arribar a altres parts del planeta. D'aquesta maneraés possible la difusió de senyal televisiu a zones molt àmplies, independentment de les seves condicions orogràfiques.
     com funciona?
Els satèl·lits utilitzats per a senyals de televisió es troben situats en òrbita geostacionària, a 35.786 km sobre la Terra. Degut a que segueixen la Terra a la mateixa direcció i velocitat, dóna la sensació que no es mou. La importància d'aquest fet és molt important, ja que gràcies a això és possible utilitzar un dispositiu receptor sense haver de canviar-lo de lloc a mesura que el satèl·lit es va movent.
   
 2- escafandra o tratge de submarinista
qui i quan la van inventar?
l'imventor del tratge de submarinista va a ser Leonardo da Vinci, un dels homes mès importats de la historia. Ès va crear 1482
per a que serveix?
els astronautesl'utilitzen per als seus passejos espacials. Amb dependència o autonomia del seu vehicle espacial aquests vestits o escafandres espacials mantenen en el seu interior una pressió atmosfèrica constant, igual que ho fan les escafandres atmosfèriques utilitzades per explorar les grans profunditats oceàniques
per a que sevia? es feia servir per els bussejadors pero aquests ho feian sense autonomia, els manejaben desde els vaixells